Logotyp: Karlstad Racing
Bild: Karlstad Racing

Historik

"Verksamhetsberättelse 2016 Föreningen..."
 

Verksamhetsberättelse 2016

Fokus för iår låg på Motordagen, som blev vårt enda evenemang.
Verksamhetsberättelse 2016


Föreningens arbete under 2016 styrdes mot den enda körningen vi fått tillstånd för, nämligen motordagen den 8 augusti. Denna genomfördes med bravur och vi tecknade 52 medlemmar inför denna dag.

Under årsmötet 15/11 2015 valdes den nya styrelsen enligt nedan:

Ordförande: Anders Englund
Vice Ordf. Björn Höijer
Sekreterare: Christoffer Eriksson
Kassör: Ulf Larsson
Ledamöter: Leif Helgesson, Magnus Carlsson, Johan Roos, Johan Sax och Gustav Sjöblom.
/Styrelsen Karlstadracing
Uppdaterad 12 december 2016, 23:35