Logotyp: Karlstad Racing
Bild: Karlstad Racing

2014 16 november Årsmöte 2014

Årsmöte
 

Datum

2014 16 november

Aktivitet

Årsmöte

Plats

Restaurang GLG 1:an

Tid

12.00 - 13.30

Program

Förslag skall inkomma till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötets början.

1.Mötets Öppnande
2.Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3.Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera protokollet, samt rösträknare.
4.Fastställande av röstlängd
5.Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6.Godkännande av dagordningen.
7.Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
8.Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller inlämnats till styrelsen eller av röstberättigad medlem minst 14dagar före mötet.
9.Fastställande av verksamhetsinriktning
10.Fastställande av budget.
11.Fastställande av medlemsavgift
12.Val av:
-föreningens ordförande för en tid på (ett) 1 år
-föreningens minst (fyra) 4 ledamöter för en tid på (ett) 1år
-föreningens (två) 2 suppleanter till styrelsen för en tid på (ett) 1 år
-föreningens (två) 2 valberedare för en tid på (ett) 1 år
13. Övriga synpunkter

Parkering/entré

Utanför restaurangen
 
Körning

Så fungerar körningen

Verksamhetsberättelse KarlstadRacing 2014

Säsongen 2014 började med en till viss del ny Styrelse, där Rallyanders var tillbaka som Ordförande efter ett 3-årigt frånfälle.
Ansökningar om tillstånd att såväl köra på G:a flygfältet och även för en bilträff vid Löfbergskajen lämnas in till Polisen och berörda myndigheter.
I mitten på Maj dök tillstånd för flygfältet upp men vi fick enbart muntligt ifrån kommunen angående söndagsträff vid Löfbergskajen.
Säsongens första event tog plats den 24/5 med 201m körning, och säsongens övriga körningar blev som följer:
7/6 :funkiskörning med konbana
26/7 201m
9/8 Inställt (Blev funkis)
23/8 inställt
6/9 inställt

Utöver dessa tillfällen så blev vi uppvaktade av tidningen Bilsport den 12/7 där vi genomförde ett gatbilsreportage av rang!
Bilsport var mycket imponerade av oss i styrelsen för vårat engagemang och glädje till bilhobbyn.
Det hela blev en helg att minnas, med en extrainsatt slussvaktsträff med efterföljande cruising.
 

Regler

Nu är det dags för årsmöte med KarlstadRacing, Vi i styrelsen välkomnar alla medlemmar att delta och hjälpas åt för att påverka våran förening i rätt riktning för framtiden.
Som ni vet har vi som många tidigare år ”mörka moln” som hänger över G:a Flygfältet, byggnation och inflyttning i norra änden av fältet har redan skett och fler hus är planerade. Men vi är fast beslutna att fortsätt, med vissa ändringar, på inslagen bana med så mycket körningar och skoj vi bara kan hinna/orka med.

Vi i styrelsen ser gärna att lite nya, fräscha ansikten som kanske är intresserade att hjälpa oss framåt i våran strävan till lagliga körningar.
 
Årsmöte 2014
Datum
2014 16 november
Aktivitet
Årsmöte
Skriv ut